KuluttajainfoKylmäainelainsäädäntöä laitteiston haltijalle ja käyttäjälle

- Asetusten 1187/2001 ja 842/2006 mukaan kaikki yli 3 kiloa CFC- , HCFC- ja HFC- kylmäainetta sisältävät kiinteät kylmälaitokset on tarkastettava vuotojen varalta vähintään kerran vuodessa. Vuototarkastuksen tekeminen on kylmälait- teen omistajan tai haltijan vastuulla ja sen saa tehdä vain pätevöitetty kylmäliike. Vuototarkastusvelvoite koskee teollisuuden ja kaupan kylmälaitoksia, lämpöpumppuja sekä ilmastoinnin jäähdytyslaitteita.

- Haltijan on varmistettava laitteiden ja laitosten tarkastukset vuotojen varalta seuraavasti:

a) kylmäainetta >3 – 30 kg: kerran 12 kuukaudessa
b) kylmäainetta >30 – 300 kg: kerran 6 kuukaudessa, vuodon- ilmaisujärjestelmän asentamisen (vapaaehtoinen) jälkeen kerran 12 kuukaudessa
c) kylmäainetta yli 300 kg: kerran 3 kuukaudessa, vuodonilmaisu- järjestelmän asentamisen (pakollinen) jälkeen kerran 6 kuukaudessa

Vuotojen havaitsemisjärjestelmä tulee tarkastaa kerran 12 kuukaudessa sen asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Vuodon sattuessa kutsu paikalle välittömästi rekisteröidyn yrityksen pätevä huoltomies.

Vuoto on korjattava välittömästi. Laitteet ja laitteistot on tarkastettava vuotojen varalta yhden kuukauden kuluessa vuodon korjaamisesta sen varmistamiseksi, että korjaus on onnistunut.